St.Antonius (tekst) | -

15 augustus 1195 Lissabon – 12 juni 1231 Arcella bij Padua

Op 15jarige leeftijd werd Fernando Martin de Bulhom augustijnermonnik, studeerde theologie in het  Mosteiro de Santa Cruz in Coimbra. Hij ging over naar de fransiscanen om als missionaris te worden uitgezonden naar Marokko. Door zijn zwakke gezondheid moest hij terug naar Portugal, maar een storm dreef zijn schip naar Italië. Hij werd volksprediker in Padua en werkte in opdracht van Fransiscus van Assisi in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië.

Hij strooide kwistig met wonderen en verkreeg zo, één jaar na zijn dood, zijn heiligheid. Tot zijn wonderen behoren het laten spreken van een pasgeboren kind, het preken voor ademloos toeluisterende vissen, een ezel die de hostie verkoos boven een ruif vol hooi, een verschijning van het kind Jezus en het weer aanzetten van een afgehouwen been. Vanwege dit  laatste wonder wordt Antonius aangeroepen bij verloren en gestolen zaken.

Padua is na Rome en Lourdes het derde katholieke bedevaartsoord ter wereld.

St Antonius is de patroon van Portugal, Lissabon, Napels en Padua; van aardbeienverkoopsters in Rome, aardewerkfabrikanten, (brood)bakkers, echtelieden, fransiscanen, geliefden, kinderloze vrouwen, mijnwerkers, pottenbakkers, reizenden, reizigers en vrouwen. Aangeroepen tegen besmettelijke ziekten en tegen onvruchtbaarheid. Patroon van huisdieren en vee, voor een voorspoedige bevalling en vooral voor het terugvinden van verloren zaken.

Prijs: -
Hoogte:
Materiaal:
Jaar:


Contactgegevens

Adres

  • Vossenkamp 11C
  • Leeksterveld ( Leek )

Openingstijden

  • Maandag t/m vrijdag Op afspraak
  • Zaterdag 13.00- 17.00
  • Zondag Op afspraak