Fransiscus van Assisi(tekst nr.3) | -

ca :1181 Assisi-3 oktober  1226 Assisi

Fransiscus, zoon van een rijke lakenkoopman, kreeg de naam Fransmannetje( Fransesco), omdat zijn vader tijdens zijn geboorte in Frankrijk verbleef. Fransesco had een losbandige jeugd. Na een ernstige ziekte kwam hij tot inkeer. Nadat hij een visioen had gekregen bekeerde hij zich tot het Christendom en legde hij zijn rijkdom af. Hij koppelde geloof aan liefde. Zonder angst voor besmetting kon hij een melaatse kussen. Zijn vader onterfde hem. Hij leefde twee jaar als kluizenaar in Gubbio. Armoede werd zijn hoofddeugd. Vanaf februari 1209 trok hij als prediker rond en kreeg hij volgelingen.

Hij stichtte drie orden: 1. De orde van Minderbroeders.  2. De Clarissenorde  3. De Fransiscaanse lekenorde

In september 1224 ontving hij als hoogtepunt van zijn religieuze ontwikkeling tijdens een visioen de vijf wondtekenen van Jezus.

Fransiscus predikte niet alleen liefde voor medemensen, maar ook voor de natuur, de dieren en de planten. Voor die tijd nogal ongebruikelijk. Paus Johannes Paulus de Tweede verklaardet hem hierom in 1979 tot patroon van milieubeschermers en – bescherming. Op de dag van Fransiscus is het sinds 1931 ook werelddierendag. Fransiscus is heiligverklaard in 1228, twee jaar na zijn overlijden.

Hij is de beschermheilge van: armen, dierenbeschermers, ecologen, kleermakers, milieubeschermers, kooplieden en lakenhandelaren, correspondenten in vreemde talen. Hij wordt aangeroepen tegen hoofdpijn.

Prijs: -
Hoogte:
Materiaal:
Jaar:


Contactgegevens

Adres

  • Vossenkamp 11C
  • Leeksterveld ( Leek )

Openingstijden

  • Maandag t/m vrijdag Op afspraak
  • Zaterdag 13.00- 17.00
  • Zondag Op afspraak