Donatus van Münstereifel/012 | €75

Romeins officier uit de 2de eeuw, die dienst deed in de Legio Fulminatrix ( het Bliksemlegioen).( Die elementen zijn deels overgenomen van Donar, de Germaanse god van bliksem en donder). Volgens een 18de eeuwse levensbeschrijving werd Donatus geboren als zoon van Faustus, een velkdheer van adellijke komaf. Donatus werd officier. Tijdens een veldslag waarbij de Romeinen omsingeld werden door de Germanen raakte het voedsel schaars en was er geen water meer.. Na een gebed van Donatus, die bekeerd was tot het Christelijk geloof, begon het te regenen boven het Romeinse kamp en brak er een verschrikkelijk noodweer los met hagel, donder en bliksem boven de hoofden van het vijandelijke leger. Als dank werd Donatus aangesteld als hoofd van de Pretoriaanse wacht en schonk keizer Marcus Aurelius hem de hand van zijn nicht Alexandrië. Toen Donatus dit weigerde werd hij door haar aangegeven als Christen en ter dood veroordeeld door onthoofding.

Zijn relieken werden in 1652 overgebracht van Rome ( catacomben ) naar Münstereifel. Momenteel liggen zijn relieken in het kapucijnenklooster van Aarlen en in de kerk van Reek (NB). Onder invloed van de kapucijnen uit Aarlen werden er broederschappen van de H.Donatus opgericht om de devotie tot de heilige te stimuleren en door zijn voorspraak gevrijwaard te blijven voor onweer en bliksem.

Donatus is gekleed als een Romeinse tribuun, met of zonder baard, met in zijn hand een bliksemschicht en in de andere een martelaarspalm. Soms ligt er een helm aan zijn voeten.

Voor zijn 18de eeuwse levensbeschrijving bestaat geen enkele historische onderbouwing. Niettemin was de heilige Donatus in de Lage Landen de belangrijkste beschermheilige tegen blikseminslag en onweer, maar ook tegen brand ( als gevolg van blikseminslag), hagelinslag en de gevolgen van noodweer in het algemeen. Ook binnenshuis bestonden er allerlei rituelen om zijn bescherming af te smeken.  Er werd wijwater gesprenkeld in alle hoeken van het huis, men bad de rozenkrans en zei het gebed op van de H.Donatus. Verder stond er een gipsen beeld en hingen er Sint-Donatusmedailles en bidprentjes in de woning en in de stallen.

Om de overgang van “Heidense” godsdiensten naar het Christelijk geloof te versoepelen werden er regelmatig Germaanse elementen overgenomen. Het is aannemelijk dat men elementen van de Germaanse god Donar heeft verweven in de legende rondom de heilige Donatus.

Ook in onze tijd wordt Donatus nog vereerd. Deze verering is plaatsgebonden. In Helenaveen wordt op de feestdag van Donatus autozegeningen gehouden. In WOII werd Donatus aangeroepen tegen bombardementen.

Er zijn meer Heiligen die men kon aanroepen tegen de bliksem. Eén van hen is de Heilige Barbara van Nicomedië.

Prijs: €75
Hoogte: 33 cm
Materiaal: gips
Jaar: rond 1900


Contactgegevens

Adres

  • Vossenkamp 11C
  • Leeksterveld ( Leek )

Openingstijden

  • Maandag t/m vrijdag Op afspraak
  • Zaterdag 13.00- 17.00
  • Zondag Op afspraak