Benedictus van Nursia /tekst | prijs in overleg

Hij leefde van ca 480-547. Geboren in Nursia. Gestorven in Montecassino.Zijn feestdag is 21maart
Benedictus gaf op veertienjarige leeftijd, fortuin, familie en levensgenot op en nam zijn intrek bij een gemeenschap van asceten in Affile en later in een spelonk bij Subiaco ( ten oosten van Rome) waaruit later het klooster Santo Speco ontstond.De monniken van het klooster van Vicovaro benoemde hem tot overste, maar toen ze daar later spijt van kregen probeerden ze hem te vergiftigen. Vóór hij ging eten zegende Benedictus de schaal met eten die vervolgens in stukken uitéén spatte.
De door hem voor de orde der Benedictijnen opgestelde regel van acht uur slapen, acht uur bidden en acht uur werken werd een voorbeeld voor kloosters in heel Europa. ( “Ora et Labora”; bid en werk).
Paus Gregorius I de Grote, verhaalt over een visioen van Benedictus: een mystieke ochtendbeleving. Dit visioen heeft mogelijk bijgedragen aan Benedictus’opvatting van “stabilitas loci”.( monniken blijven op één plaats. Er kwamen in veel landen Benedictijnenkloosters.
De relieken van deze patriarch van de westerse monniken worden sinds ca 675 bewaard in de een kwart eeuw eerder gestichte benedictijnenabdij Fleury( nu: Saint-Benoît-sur-Loire).
In het Benedictijnerklooster in het Normandische Fécamp zou ca 1510 voor het eerst de likeur benedictine zijn gemaakt.
Benedictus is de patriarch van Europa( sinds 1964) en het westen, van kinderen, kopergieters, kopersmeden, leraren, mijnwerkers, monniken, schoolkinderen, speleologen, stervenden. Hij wordt aangeroepen tegen beheksing, gezichts- en gordelroos, nierstenen, pest, vergiftiging en door bedienden die dingen van hun baas hebben gebroken.
Attributen: Hij wordt afgebeeld in benedictijnerpij; baard; mijter; staf; losse bladzijden; schriftrol of regelboek, vaak met Ora et Labora; kelk of beker waaruit een giftige slang kronkelt; gebroken schaal waaruit een slang vlucht, raaf of raven met een stuk brood in de bek; omgeven door één of meer vogels; roede van doorntakken; kruis;mijter;zegenend gebaar.

Prijs: in overleg
Hoogte:
Materiaal:
Jaar:


Contactgegevens

Adres

  • Vossenkamp 11C
  • Leeksterveld ( Leek )

Openingstijden

  • Maandag t/m vrijdag Op afspraak
  • Zaterdag 13.00- 17.00
  • Zondag Op afspraak